دفتر استعداد درخشان- اطلاعیه و اخبار دفتر استعداد درخشان
اسامی پذیرفته شدگان اولیه دکتری تخصصی بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه دکتری تخصصی بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه دکتری تخصصی بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹(دریافت فایل)
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعداد درخشان:
http://khu.ac.ir/find.php?item=22.22285.58858.fa
برگشت به اصل مطلب