ورود به پنل کاربری
دوشنبه 10 آذر 1399
مدیریت روابط عمومی
بولتن خبری روابط عمومی شهریورماه 1399

بولتن خبری روابط عمومی شهریورماه ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 | 
دفعات مشاهده: 71 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بولتن خبری نیمه دوم مرداد روابط عمومی 1399

بولتن خبری نیمه دوم مرداد روابط عمومی ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
دفعات مشاهده: 283 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول مرداد ماه 99

بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول مرداد ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/7/8 | 
دفعات مشاهده: 204 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بولتن خبری روابط عمومی نیمه دوم تیرماه 1399

بولتن خبری روابط عمومی نیمه دوم تیرماه ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
دفعات مشاهده: 300 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بولتن خبری روابط عمومی نیمه دوم تیرماه 1399

بولتن خبری روابط عمومی نیمه دوم تیرماه ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/5/26 | 
دفعات مشاهده: 360 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بولتن خبری روابط عمومی نیمه دوم خرداد ماه 1399

بولتن خبری روابط عمومی نیمه دوم خرداد ماه ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/4/17 | 
دفعات مشاهده: 764 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول خرداد ماه 1399

بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول خرداد ماه ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 
دفعات مشاهده: 945 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بولتن خبری روابط عمومی نیمه دوم اردیبهشت سال 1399

بولتن خبری روابط عمومی نیمه دوم اردیبهشت سال ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/3/25 | 
دفعات مشاهده: 1583 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول اردیبهشت سال1399 

بولتن خبری روابط عمومی نیمه اول اردیبهشت سال۱۳۹۹ 

 | تاریخ ارسال: 1399/3/25 | 
دفعات مشاهده: 1383 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر