مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/8 | 

 رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
تخصص: آموزش و توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی استراتژیک، اثربخشی سازمانی
مرتبه: دانشیار
گروه آموزشی: مدیریت آموزشی
دانشکده: مدیریت
دانشگاه: خوارزمی
biabdollahikhu.ac.ir, biabdollahiyahoo.com: ایمیل
تحصیلات

دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی ایران تهران
جوایز
پژوهشگر برتر دانشگاه ۱۳۹۴ 
استاد نمونه دانشگاه ۱۳۹۵


فعالیتهای اجرایی
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
 رئیس پردیس بین الملل دانشگاه ۱۳۹۴ -۱۳۹۷ 
رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی ۹۲ -۹۴
مدیرگروه مدیریت آموزشی ۱۳۹۰- ۱۳۹۴
 سرپرست مدیرگروه مدیریت آموزشی ۱۳۹۲ -۱۳۹۴ 
 مدیرگروه مدیریت پردیس بین الملل ۱۳۹۱ -۱۳۹۴


دفعات مشاهده: 18214 بار   |   دفعات چاپ: 968 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر