گروه برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فرهنگی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/22 | 
   
  
هدف :
سیاستگذاری و برنامه ریزی با طرح ریزی برای دستیابی به هدفی معین است. برنامه ریزی علم است زیرا.طراحی و تدوین یک برنامه نیازمند علم و دانش است. در کشور ما بنا به ضرورتی که در بخش های تولیدی و صنعتی وجود داشته برنامه ریزی جایگاه خود را به دست آورده است اما در بخش های مختلف فرهنگی با توجه به تنوع دیدگاهها در این حوزه برنامه ریزی اهمیت بسیاری دارد که باید جایگاه خود را بازیابد. پس از برنامه ریزی لازم است کلیۀ فعالیت های فرهنگی در مسیر حرکت سازمانی خود به سوی هدف یا اهداف مشترک فرهنگی سوق پیدا کد و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه مدیران ارشد هماهنگی و انسجام فعالیت ها را در دستور کار خود قرار دهند. این هماهنگی و انسجام باید در کلیه ی امکانات، ابزارها و حمایت های قانونی در پیشبرد امور فرهنگی و هنری جامعه در یک مسیر هماهنگ و منظم پیش رود. سیاستگذاری و برنامه ریزی جریان مداوم در جهت پیشبرد فعالیت ها برای حصول هدف ها در مقاصد از پیش تعیین شده می باشد و یک فرآیند تصمیم گیری و تغییرات شامل مراحل ذیل می باشد :
                  
الف) آگاهی از وضع موجود ( مسأله یا مسائل فرهنگی، آگاهی از شرایط موجود).
ب )  در نظر گرفتن پیش فرض های برنامه ریزی و ملاحظات.
ج )  تعیین شقوق و راهبردهای کلی مختلف.
د )  تنظیم برنامه های پشتیبانی ( کمکی )
ها)  مقایسه ی راهبردها در پرتو هدف های مورد نظر.
و )  انتخاب یک راه حل و انتخاب سلسله عملیاتی که باید تعقیب شود.
ز )  تعیین هدف و نشان دادن برنامه ها در قالب اعداد و ارقام از طریق بودجه .

سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی برای نیل به هدف دارای اصولی می باشد که عبارتند از :
۱).شناسایی وضع موجود ( شناخت وضعیت قبلی و فعلی فرهنگ دانشگاه ).
۲) شناسایی هدف ها ( ترسیم وضعیت ایده آل برای وضعیت فرهنگی دانشگاه ).
۳) شناسایی امکانات ( تعیین امکانات و محدودیت ها برای رسیدن به وضعیت موجود ).
عموماً از دو نوع برنامه ریزی استفاده می کنند : برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی
در برنامه ریزی جامع به برنامه های کلی و عمومی پرداخته می شد و در برنامه ریزی عملیاتی به کمی کردن و خود نگریستن توجه می شد.
عواملی که باعث استفاده نظام مند از برنامه ریزی را ضروری ساخت عبارتند از :
۱) عواملی که فرهنگ و هنر در حوزه ی فعالیت های این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار می داد.
۲) تعابیر مختلفی که در حوزه ی فرهنگ از فعالیت های فرهنگی به عمل می آمد.
۳) حساسیت هایی که در طی سالیان در این بخش به وجود آمد.

 
وظایف اداره سیاستگذاری و برنامه ریزی
 • تدوین برنامه راهبردی چهارساله و یک ساله
  هر مجموعه ای تنها در صورتی موفق می شود که برنامه راهبردی را با نگاه همه جانبه طراحی کرده باشد و بر اساس آن مراحل حرکت خود را روشن نموده باشد. برنامه راهبردی بر اساس شناخت اهداف کلان فرهنگی کشور و آموزش عالی و اسناد بالادستی و اقتضائات دانشگاه خوارزمی در دو پردیس تهران و کرج، و شناخت ظرفیت ها و موانع و مشکلات بومی طراحی می شود. این برنامه باید در قالب برنامه عملیاتی فرهنگی به طور سالانه و در صورت امکان چند ساله تنظیم شود و به تصویب شورای مدیران برسد.
 
 • تهیه گزارش شش ماه و سالانه
  تهیه گزارش های ماهانه و شش ماهه و سالانه  مجموعه دانشگاه و ارائه آن به معاون فرهنگی از مسئولیت های این واحد است. این گزارش شامل مجموعه فعالیت های انجام شده،و نقاط قوت و ضعف آن خواهد بود.
 
 • ارتباط با مراکز بیرونی
       مراکز مختلف فرهنگی در استان تهران و البرز ظرفیتی هستند که تعامل با آنها می تواند مجموعه فعالیت های فرهنگی را گسترده تر و عمیق تر  نماید. مراکزی همچون حوزه هنری، سازمان گردشگری، معاونت فرهنگی استانداری، معاونت فرهنگی شهرداری، ... شناسایی این مراکز و ایجاد زمینه ارتباط و عقد تفاهم نامه بر عهده این واحد است.
 
 
 • واحد شورای مشاوران فرهنگی دانشکده ها
  - تشکیل منظم جلسات شورای مشاوران
  - هدایت جلسات در جهت تحلیل و ضعیت فرهنگی دانشکده ها و ارائه راهکارهای مناسب،به منظور ارتقاء هرچه بیشتر سطح فرهنگی دانشکده ها.نتایج در جلسه مدیران حوزه فرهنگی طرح شود.
  - سوق دادن اعضای شورا به سمت اینکه دانشکده ها تعامل ،گفتگو وهمکاری هرچه بیشتر با دانشجویان داشته باشند.
  - هریک از اعضای شو.را  به منظور توسعه فعالیت های دانشکده با استادان مشاور انجمن های علمی و همچنین انجمن های علمی جلسات تشکیل دهند و با نظارت مستمر بر فعالیت های آنها زمینه کمک و توسعه فعالت ها را فراهم آورند.
  - ارزیابی فعالیت های هریک از اعضای شورادر پایان هر ترم تحصیلی
 
 • کرسی های آزاد اندیشی
کرسی های آزاد اندیشی از کارهای مهم و حساسی است و محیط دانشگاه مناسبترین فضا برای برگزاری آن است. بر این اساس لازم است که شورای علمی در این بخش تشکیل شود و بر حسن اجرای این مهم نظارت داشته باشد. شیوه نامه کرسی های آزاد اندیشی دستورالعمل فعالیت های این بخش است.

 
فرم درخواست مجوز فعالیت برای تشکل های اسلامی
آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

دفعات مشاهده: 14377 بار   |   دفعات چاپ: 841 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر